GA NAAR:

Draagconstructies

Brandbescherming van staal-, beton- en houtconstructies volgens EN 13381-1 tot 9 met PROMATECT®-H, PROMATECT®-L, PROMATECT®-100, PROMASPRAY®-C450, PROMAPAINT®-SC3 of PROMAPAINT®-SC4.

De brandweerstand van dragende elementen is de tijd gedurende dewelke het bouwelement zijn dragende functie blijft vervullen in geval van brand. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een blootstelling aan de conventionele cellulosebrand, bepaald volgens ISO 834, die aan de basis ligt van alle Europese beproevingsmethodes voor brandweerstand en die representatief geacht wordt voor een normale brand in woningen, burelen, hotels, etc.

De beschermingstechnieken zijn reeds sedert jaar en dag op de markt beschikbaar. Het komt erop aan een beschermingsproduct aan te brengen op de draagstructuur. In functie van de specifieke situatie kan men een keuze maken tussen een omkasting met brandwerende platen, een bespuiting met een brandwerende mortel of het aanbrengen van een brandwerende verflaag. Ook hiervoor voorziet men een beproevingsreeks EN 13381-1 tot 9, die de aan te brengen beschermingsdikte bepaalt in functie van de gewenste brandweerstand en van bepaalde parameters eigen aan de draagstructuur (betondekking en -vloerdikte voor betonconstructies of profielfactor en belastinggraad voor staalconstructies). Deze normengroep beschrijft brandproeven op een aantal conventionele proefelementen waaruit dan normmatig voor deze groep bouwelementen (betonnen vloeren, staalconstructies en andere) voor een bepaald toepassingsdomein aangetoond kan worden welke de benodigde beschermingsdikte is voor een bepaalde tijd. De resultaten hiervan worden weergegeven in een Europees beoordelingsrapport, opgesteld door een genotificeerde instelling, meestal onder tabelvorm of met grafieken. Voor België is dit het laboratorium van de Universiteit van Luik of Warringtonfiregent. Ook het I.S.I.B. (Institut de Sécurité Incendie/Instituut voor Brandveiligheid – gevestigd te Gent of Luik) kan nationale technische adviezen opstellen, maar deze zijn enkel geldig in België. Een volledige lijst met genotificeerde instellingen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Uw meest geschikte toepassing voor draagconstructies.